ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ

a-guide-to-communist-bulgaria-2nd-edition-bg-version.jpg
Average: 4.8 (10 votes)
 • Автори
  Димана Трънкова, Антони Георгиев, Георги Лозанов, Михаил Груев
 • Издател
  Фондация "Фрий Спийч Интернешънъл"
 • Корици
  Твърди корици
 • Страници
  500
 • ISBN
  ISBN 978-619-91312-3-7
 • Формат
  230 x 210 mm
 • Цена
  49.99 лева
 • Език
  Български
 • Публикувана
  July, 2020
 • Наличност
  В наличност

"Пътеводител за комунистическа България" криволичи през архитектурното, художественото и материалното наследство на НРБ и го поставя в контекст. Книгата представя градовете, паметниците и местата от интерес за всеки пътешественик, който иска да опознае триумфите и провалите на комунизма в България и прехода към демокрация – от Бузлуджа през Димитровград до сталинистка София, монументите на партизани и съветски войници, изоставени казарми и кина, провалените мегапроекти и носталгията по идеализираното социалистическо минало и смешните му табелки.

"Комунистическата идеология минаваше през жизнената среда, ове- ществяваше се в нея, ставаше всекидневие. Този процес дисциплини- ра градското пространство, така че самото му обитаване да те напра- ви верноподаник на комунизма."

Георги Лозанов, философ

"Пътеводител за комунистическа България" е и пътеводител за пери- ода на прехода към демокрация, а и за нашето съвремие... Той е и анамнеза на българското общество в края на ХХ и началото на XXI в."

Михаил Груев, историк


България: 29,99 евро

ЕС и ЕИО: 45,99 евро

САЩ и останалия свят: $53,99

Всички цени са с включено ДДС (където е приложимо) и пощенски разходи. За доставка до останалата част на света и поръчка на големи количества, моля, пишете на editorial@vagabond.bg.