VA STUDIO: THE IRRESISTIBLE BLEND OF INDIVIDUALITY AND COMFORT

VA STUDIO: THE IRRESISTIBLE BLEND OF INDIVIDUALITY AND COMFORT

Sat, 03/26/2022 - 12:38

The VA Studio team believes that besides functionality, every space should have a sense of individuality and reflect the spirit of its inhabitants

Architect Alexander Vassilev
Architect Alexander Vassilev

The studio designs and executes office, home, and gym interiors; creates houses and boutique buildings; remodels and renovates existing structures. Architect Alexander Vassilev talks about the skill of turning clients’ ideas into customised, professionally executed projects with a special flair.

How do you define VA Studio’s style? What makes your projects stand out?

The works of VA Studio are characterised by modern design vision, in which classic approach, contemporary materials are skilfully combined with the sense of individuality and the desires of each client. This is the core value we stick to in the creation of beautiful and functional spaces. We aim at mixing coziness and usability in a way that best defines the inhabitant’s character and spirit. We are trying to be friends, sometimes psychologists, realising each project in the best way for the client.

VA studio interior design

Cinema centre / Киноцентър

Your portfolio also includes refurbishment and renovation of old buildings. What inspires you and what is your latest project in this field?

To succeed in bringing new life to an already existing building is one of the biggest rewards in our work. This is where inspiration comes from – to see the potential and the preconceived idea of an existing building and develop the new brief in such a way that it unites the new function and the spirit of the old building. Our latest project in this area is a luxury house of a client with explicit requirements and many ideas, which we are turning into a contemporary "living machine".

What is typical for the good homes and public spaces interior design in 2022?

The most important moment is the connection with people – in terms of floorplanning, volumes and shapes, materials and technologies used, even the connection of people with nature. In every project, we are focusing on the inhabitant or the user of a space, so that we can create an accessible and sustainable environment, which suits them well and reflects what they are. At present we are seeing a trend towards simpler and cleaner lines and volumes, use of natural and environment-friendly materials, smart control of natural light, energy efficiency, durability, greenery. More and more clients choose simpler, but realisable within the new reality projects, which challenges us to seek the best solution without being excessive.

Sofia, 67 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd 

phone: +359 888 423 887

office@va-studio.bg

www.va-studio.bg

VA STUDIO: Неустоимата комбинация от индивидуалност и комфорт 

Екипът на “VA Studio” вярва, че освен функционалност, всяко пространство трябва да носи усещане за индивидуалност и да отразява духа на своите обитатели. Студиото проектира и изпълнява интериори за офиси, домове и фитнес зали; създава къщи и бутикови сгради; преустроява и обновява съществуващи постройки. Архитект Александър Василев разказва за умението да превръщаш идеите на клиента в персонализирани професионално изпълнени проекти с неповторимо излъчване.

VA studio interior design

Office Ring Tower / Офис Ринг Тауър

Как определяте стила на VA Studio? С какво се отличават вашите проекти?

Работите на “VA studio” се характеризират с модерна дизайн визия, включваща в себе си умелото съчетаване на класически похвати, модерни материали и индивидуализма и желанията на всеки клиент. Това е основната ценност, която следваме, за да създаваме красиви и функционални пространства. Стремим се да комбинираме уют и практичност по начин, който най-умело отразява същността и духа на ползвателя си; да бъдем приятели, понякога психолози и винаги да реализираме всеки проект по най-добрия за клиента начин.

Портфолиото ви включва и преустройство и обновяване на стари сгради. Какво Ви вдъхновява и кой е последният Ви проект в тази област?

Да успеем да вдъхнем нов живот на съществуваща постройка е една от най-големите награди в работата ни. Вдъхновението идва именно от това – да видим потенциала и предварително заложената идея на една съществуваща сграда и да го развием и надградим по новото задание така, че да съчетава и двете – новата функция и нещо от духа на старата сграда. Последният ни проект в тази посока е луксозна къща на клиент с категорични изисквания и много идеи, която превръщаме в най-съвременна "машина за живеене".

Какво е характерно за добрия интериорен дизайн на дома и на обществените пространства през 2022 г.?

Най-важният момент е връзката с хората – като планировка, като обеми, като форми, като вложени материали и технологии, дори като връзка на хората с природата. Във всеки проект се фокусираме върху обитателя или ползвателя, за да създадем среда, която най-добре им подхожда и ги олицетворява, която е достъпна и устойчива. Като тенденции в момента можем да изтъкнем желанието на клиентите към по-прости и изчистени форми и обеми, използването на естествени и природосъобразни материали, умното управление на естествената светлина, енергоефективност и дълготрайност, зеленина. Все повече клиенти избират по-семпли, но изпълними в новите реалности проекти, което е предизвикателство за нас да търсим максимално добро решение без излишества.

София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 67 

+359 888 423 887

office@va-studio.bg

www.va-studio.bg

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

internatioal beauty conference bulgaria
THE FIRST INTERNATIONAL BEAUTY CONFERENCE IN BULGARIA BRINGS TOGETHER FAMED PROFESSIONALS AND LOCAL PRACTITIONERS
For the first time, Bulgaria will host a significant international event dedicated to the latest achievements in the beauty industry.

aestheline clinic dr ivan peev
AESTHELINE: MEDICINE HELPING BEAUTY
Few aesthetic clinics in Bulgaria can compare in their approach, professionalism and results with AestheLine. The medical professionals at the clinic for dermatology and laser treatment always put the patient first and apply a holistic approach.

Rumi Ilieva
RUMI COSMETICS: INTELLIGENT SOLUTIONS MADE IN BULGARIA
Rumi Cosmetics is a Bulgarian brand that impresses with both its goals and its ability to turn them into a reality: clean, effective cosmetics for ladies with high standards.

marko simeonov
AMATAS: A BULGARIAN PLAYER WITH GLOBAL AMBITION
AMATAS is one of the best examples that exciting things in cybersecurity can happen by Bulgarian initiative and on Bulgarian soil. Established in 2016, AMATAS is a part of Ocean Investments Group.

Albeba Amelia Hotel
ALBENA OPENS AMELIA, ITS FIRST THEMATIC 5-STARS HOTEL
Albena Resort has enriched its palette of 5-stars hotels with a new thematic hotel, Amelia, a part of the Deluxe & Lifestyle group.

kibersigurnost Kaloyan Vasilev
KIBERSIGURNOST: LACK OF RISK IS FREEDOM
Kaloyan Vasilev is more than a well-informed and interesting company on topics such as reliable protection on the Internet for individuals and corporate users alike.

Iva Tasheva Cyen
CYEN: THE POWER OF BEING PREPARED
When Iva Tasheva co-founded CyEn, a family owned micro-consultancy in Brussels, in 2018, she had a clear vision for the future.

evgeni sharkov and irina sharkova vderm
VDERM CLINIC: INNOVATION + PROFESSIONALISM = HARMONY
The clinic for aesthetics and plastic surgery VDerm is a preferred place to patients seeking better looks with the help of the latest effective technology, invasive and noninvasive procedures, applied by experienced professionals.

boyan antonov coherent solutions
COHERENT SOLUTIONS: PASSION FOR EXCELLENCE
As a leading global company in software development and consultancy, Coherent Solutions logically arrived on the Bulgarian market four years ago to make the most of the potential of local talents.

ninany cosmetics
NINANY COSMETICS: INSPIRED BY NATURE, CREATED BY SCIENCE, MADE WITH LOVE
Nina Antcheva, a chemical engineer, PhD, with many years of scientific experience in pharmaceutical chemistry and applied biochemistry, has created the boutique brand Ninany Cosmetics.

Lovech Zoo
60 YEARS LOVECH ZOO
It was established in the 1960s and is Bulgaria's largest in terms of area and number of animals, second only to Sofia's Zoo. Located at Stratesh Park, it covers an area of over 11 ha among a natural forest and well maintained meadows and alleys.

Atlantis aria
ATLANTIS / ARIA: AN APARTMENT WITH ITS OWN PRIVATE YARD
Apartments with a yard in Burgas with 2 bedrooms in a private gated complex