VI GROUP BG: FUTURE IS THE RIGHT DIRECTION

VI GROUP BG: FUTURE IS THE RIGHT DIRECTION

Wed, 07/27/2022 - 18:36

You might come from anywhere and go anywhere, but a moment will come when you will stop and ask yourself: "Am I moving in the right direction?"

Vi Group BG Ivelin Hristov
Ivelin Hristov, founder and manager of Vi Group BG

Hello, I am Ivelin Hristov, the founder and owner of Vi Group Bg property development and investment company, and I believe that the future is the right direction.

The future is the word that is constantly in my thoughts when I plan a project or work on a present one. When we build residential properties we plan to master the short-term passives in order to create conditions for wholesome living that is also affordable for everyone regardless of their purchase power.

Vi Group BG project

What do I mean by this? I mean the so-called energy efficient buildings! Each residential property is a passive for one's budget as it comes with utilities and maintenance costs. It is these expenses that we are trying to control by constructing energy efficient buildings that are sustainable in time.

If 15 years ago someone had told me that today one would be able to drive on the motorway at 100 km/h on a battery-powered board with a handle (e-scooter), I would think they were joking. But if today someone tells me that 15 years from now people will inhabit buildings with their own energy sources, I will say: "Oh, yeah... we will build some of these!"

Ivelin Hristov, Vi Group BG

I am positive that Vi Group Bg will set an example, because we are moving towards the future and the main power that pushes the company forward is our innovative approach and desire to offer the client only the best.

By using quality construction materials and something that is our trade secret, we manage to reduce the need for energy in the cold season. This makes our property very popular, as the energy bills are visibly lower.

Vi Group BG project

Currently we cannot offer you apartments in a building with its own energy source, one that is fully energy independent. However, we can guarantee that until this moment arrives, we will keep the prices accessible with an option to buy the property directly from us – without commission and additional fees.

If you own a plot that is suitable for development and/or seek apartments in Varna as an investment or a home, do not hesitate to contact us. Our team is at your disposal 24/7 and will answer all of your questions...

Vi Group BG project

For a greener and cleaner world.

Ivelin Hristov

Varna, 1 Academician Andrey Sakharov St

Investment/Projects: +359 898 477 070, office@vigroupbg.com 

Sales: +359 876 767 735, sales@vigroupbg.com

vigroupbg.com

Правилната посока е бъдещето

Независимо от къде идвате и на къде вървите, в един момент трябва да спрете и да си зададете въпроса: „В правилната посока ли се движа?“

Здравейте, аз съм Ивелин Христов – основател и собственик на строително-инвестиционна компания Vi Group Bg, и според мен правилната посока е бъдещето.

Ivelin Hristov, Vi Group BG

Бъдещето – думата, която е постоянно в мислите ми, планирайки проект или работейки по текущ. За да създадем условия за пълноценен, но и възможен за всички живот, независимо от покупателната способност, строим жилища с план за овладяване на краткосрочните пасиви.

Какво имам предвид? Имам предвид т.нар. енергоефективни сгради! Всяко жилище е пасив за портфейла, има разходи за вода, електроенергия и поддръжка. Именно тези разходи се опитваме да овладеем като строим устойчиви във времето енергоефективни сгради.

Vi Group BG project

Ако преди 15 години някой ми беше казал, че човек ще се движи по магистрала на дъска с дръжка на батерии (тротинетка) със 100 км/ч, щях да реша, че това е шега. Но ако сега някой ми каже, че след 15 години хората ще живеят в сгради със собствени енергийни източници, аз ще кажа: „О, да... ние ще направим такава!“

Сигурен съм, че Vi Group Bg ще се превърне в пример за подражание, защото се движим към бъдещето и основната сила, която движи компанията напред, е иновативният ни подход и желанието ни да предложим най-доброто на клиента.

Vi Group BG project

Използвайки качествени материали в строителството и още нещо, което е фирмена тайна, успяваме да намалим нуждата от консумация на електроенергия по време на отоплителния сезон. Това прави нашите имоти доста апетитни, защото разходите за електроенергия осезаемо спадат.

Към днешна дата не можем да Ви предложим апартаменти в сграда със собствен енергиен източник, която е абсолютно енергийно независима. Но за сметка на това можем да гарантираме, че докато дойде този момент, ще поддържаме достъпни цени с опция за закупуване на имот директно от нас – без комисионни и допълнителни такси.

Vi Group BG project

Ако имате терен, който е подходящ за строителство и/или търсите апартаменти във Варна с цел инвестиция или за Ваше ползване, не се колебайте да се свържете с нас. Екипът ни е постоянно на разположение и ще отговори на всички Ваши въпроси...

За един по-зелен и по-чист свят.

Ивелин Христов

Варна, ул. "Академик Андрей Сахаров" 1 

Инвестиции/Проекти: +359 898 477 070, office@vigroupbg.com 

Продажби: +359 876 767 735, sales@vigroupbg.com

vigroupbg.com

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

dobromira manasieva
DOBROMIRA MANASIEVA: THE ART TO SUCCEED
When talking about successful women in Bulgarian business, Dobromira Manasieva deserves special attention with her ability to succeed in a diversity of fields.

Vesela-Kerekova intelliway services
INTELLIWAY SERVICES: THEORY AND PRACTICE OF SMART PROPERTY MANAGEMENT
IntelliWay Services stands out in the crowded outsourcing field in Bulgaria: it specializes in providing real estate management services to the German market.

Omid Rezvani Mobile Wave Solutions
MOBILE WAVE SOLUTIONS: ON THE WAVE OF INNOVATION
Mobile Wave Solutions was established 8 years ago as a boutique company with its technology centre based in Bulgaria.

professor ivaylo koprev MGU
UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST IVAN RILSKI: FROM WEALTH OF THE EARTH TOWARDS WEALTH FOR HUMANITY
The University of Mining and Geology St Ivan Rilski, or MGU, has the deserved reputation of one of Bulgaria's finest higher education institutions.

teritoria project sofia
COME TO YOUR TERITORIA
The development and transformation of a plot that for many years was an industrial and administrative area are gradually continuing in its evolution into a preferred residential territory.

R3 Lobby Mural
R3 THE GLOBAL LEADER IN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY EXPANDS ITS PRESENCE TO BULGARIA
What would happen if banking institutions, companies and individuals had access to a wide, efficient and outright better infrastructure within which to use their money? What if transactions were safer and faster?

harran
LET'S START A 12,000-YEAR-OLD JOURNEY WITH TURKISH AIRLINES
About 12,000 years ago, there occurred a turning point event that affected the history of humanity in Şanlıurfa, which is located at the very heart of upper Mesopotamia, where the history of civilization began.

The Little Gym Sofia
THE LITTLE GYM: SPORT, FUN AND MUCH MORE
A healthy mind in a healthy body is a millennia-old ideal in education. The Little Gym is a modern way to achieve this ideal.

Alexis optics weapons
ALEKSIS OPTICS: THE HUNTER'S BEST FRIEND
In the three weapon and ammunition shops and the website of Aleksis Optics you will find everything you need for an unforgettable and good hunting. 

Vizualiza_hotel_plovdiv
VIZUALIZA HOTEL & VALERE RESTAURANT: ELEGANCE, LUXURY AND EXQUISITE TASTES IN THE HEART OF PLOVDIV
This is why it was so exciting to learn that in Plovdiv a fine example for the practice has opened.

Krasimira Hristova MD
HEALTHY HEART MATTERS
Cardiovascular diseases have been widespread in Bulgaria and the Covid-19 pandemic only made the situation worse. A woman, DR KRASIMIRA HRISTOVA, MD, PhD, FESC, is in the frontlines in fighting for better health.

maple bear nurture curiosity
MAPLE BEAR KINDERGARTEN AND SCHOOL: THE BENEFITS OF THE CANADIAN EDUCATIONAL SYSTEM
Maple Bear Global Schools is the fastest growing global educational chain of Canadian bilingual nurseries, kindergartens and schools. It is already in over 33 countries with more than 560 schools and kindergartens and over 46,000 students.