AZAT BUILDING MANAGEMENT: A COMPLEX SERVICE FOR EXCELLENT RESULTS

AZAT BUILDING MANAGEMENT: A COMPLEX SERVICE FOR EXCELLENT RESULTS

Sat, 10/28/2023 - 23:06

Property management is a complex task, particularly when large residential buildings or short-term letting are concerned

Azat building management 3.jpg

With Azat Building Management all of this becomes a pleasure. The company offers a complex service that guarantees to property owners tranquillity, reliability and competent care. The founder of Azat, Georgi Angelov, shares more.

Why did you decide that Azat should offer a complex service?

While we were in the process of establishing the company we decided to offer complex services to our clients. The management and maintenance of a building includes many and diverse activities that require different contacts and partners. In our vision, each service should be performed by competent people and companies. This is why we developed a vast network of trusted subcontractors and partners with whom we can offer quality solutions to each problem or case. Currently, we are expanding our activity by starting offering services for management of individual properties as well. With the growth of platforms such as Airbnb the real estate rental market is gaining additional potential and we are definitely attracted to the available opportunities to make the most of it.

Which are the core components of your complex service?

Complex services have many components, but I would single out three as core ones: keeping the client informed, transparency and professionalism. In our modern world, with all the technologies that we have at our disposal, one of our main priorities is to offer the full information to all of our clients, regardless of whether they actually live in the property, rent it or live abroad. The software that we use allows each of our clients to access a clients' platform where they can find the information they need.

By growing our business in Bulgaria, we are perfectly aware that we can win our clients' trust and to establish lasting relations only if we are as transparent as possible in how we manage their money. We have no intention to obscure book keeping - on the contrary, we try to simplify the processes so that each owner can track what happens with the bills and where the money they have paid has gone.

How do you guarantee its quality?

We have two main principles that help us to improve the quality of our services. The first is being proactive. We do not wait for a problem to reach its acute phase to solve it properly; instead, we try to foresee what will happen next and to offer an adequate solution. The second one is connected to communication and asking for feedback. For us it is crucial to hear the client's opinion and recommendations. This is how we collect the information we need to react on time and to solve the case in question.

Sofia, 33 Blaga Dimitrova St

phone: 0877 601 991

office@azat.bg 

www.azat.bg 

Азат Билдинг Мениджмънт: Комплексна услуга за отлични резултати

Управлението на имот е сложна задача – особено, когато става въпрос за по-голяма жилищна сграда или краткосрочно отдаване под наем. С "Азат Билдинг Мениджмънт" всичко това се превръща в удоволствие. Компанията предлага комплексна услуга, която гарантира на собствениците спокойствие, надеждност и компетентна грижа. Основателят на "Азат" Георги Ангелов разказва повече.

Защо решихте "Азат" да предлага комплексна услуга?

Още от създаването на компанията решихме да предоставяме комплексни услуги на нашите клиенти. Управлението и поддръжката на сгради включва множество разнообразни дейности, за изпълнението на които са необходими различни контакти и партньори. Нашата визия е свързана с това всяка услуга да се осъществява от компетентни лица и фирми. Именно затова развихме голяма мрежа от доверени подизпълнители и партньори, с които можем да предложим качествено решение на всеки изникнал проблем или казус. Към момента разширяваме дейността си като стартираме предлагането на услуги за управление и на индивидуални имоти. С навлизането на платформи като Airbnb пазарът на имоти под наем придобива все по-голям потенциал и определено се чувстваме привлечени от възможностите да го реализираме.

Кои са основните компоненти на комплексната ви услуга?

Предоставянето на комплексни услуги съдържа много компоненти, но бих изтъкнал три основни – информираност, прозрачност и професионализъм.

В съвременния свят с всички технологии, които са на разположение, един от основните ни приоритети е да предоставяме цялата информация на всички наши клиенти, независимо дали живеят в сградата, дават обектите си под наем или изобщо не са в България. Софтуерът, с който работим, предлага възможност на всеки заинтересован наш клиент да достъпи до клиентска платформа, където може да открие търсената информация.

Развивайки бизнеса си в България, ние сме пределно наясно, че можем да спечелим доверието на нашите клиенти и да установим дългосрочни отношения само, ако сме максимално прозрачни в управлението на техните финанси. Не се стремим умишлено да усложняваме финансовата отчетност, а напротив – опитваме се да опростим процесите, така че всеки собственик или обитател да има възможност да проследи какво се случва със сметките на етажната собственост и къде отиват платените от него средства.

Как гарантирате качеството ѝ?

Имаме два основни принципа, с помощта на които се опитваме да повишим качеството на нашите услуги. Първият е свързан с това да бъдем инициативни и проактивни. Не чакаме даден проблем да стигне до крайната си фаза преди да се захванем с него, а се опитваме да предвидим случващото се и да предложим адекватно решение. Вторият е свързан с комуникацията и търсенето на обратна връзка. За нас е изключително важно да чуем мнението и препоръките на всеки клиент. Така получаваме необходимата информация, за да предложим своевременна реакция и да разрешим дадения казус.

София, ул. "Блага Димитрова" 33

тел: 0877 601 991

office@azat.bg

www.azat.bg 

Web Exclusive property in Bulgaria

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.