BUY, SELL, LET WITH OIKIA.COM


The Italian online platform for real estate made a strong start in Bulgaria - and promises more

oikia.jpg

Oikia.com, the latest real estate portal in Bulgaria, chose its name not only because it is a part of the shared branding with the Italian portal Oikia.it. In Greek, оikìa means house, yet the concept transcends the walls, the roof and the additional buildings - it also includes the emotions that a home accumulates, the environment and the location. 

Translated in the language of modern participants in the property market, Oikia means a user-friendly portal that offers a variety of settings, uses and notifications, and carefully presents the whole needed initial information through an abundance of listings accompanied by photos and detailed descriptions. Whatever you seek in Oikia.com, you will find it with just a couple of clicks: house to rent, apartments and rural properties for sale, projects under construction, commercial spaces, office or a lab.

The professionalism of Oikia.com explains why the best real estate agencies in Bulgaria already list their ads there. Individuals also trust the portal for directly publishing their offers or seeking their future property. 

Oikia.com stepped on the Bulgarian market earlier this year and is already exceptionally successful. How is this possible? What differentiates the portal from the rest on the market? What are the brand's ambitions?

The team of Oikia.com answers these and other questions.

What is the concept of Oikia.com?

Oikia.com is an online platform for real estate that offers an easy and quick way to seek the best listings for property purchase, sale or rent.

We are a part of a large Italian media group, owned by PublidokS.r.l, which is one of the leaders on the online advertisement market in North Italy. One of our sites is Oikia.it, a portal for properties with over 100,000 real listings.

How is it different from ordinary property listings sites?

Oikia.com offers an intuitive and user-friendly interface that allows users to search and filter properties on different criteria. Oikia.com also provides detailed information about each property, including photos, virtual tours, 3D visualisations. To reach as many users as possible we started a broad advertisement campaign on social media (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok). All our clients can make use of it, receiving effective advertisements for their brand.

What motivated Oikia.it to step on the Bulgarian market?

Oikia.com was born in the evolution of the Italian portal Oikia.it that is known throughout Italy, but mainly in North Italy. Oikia.com has the ambition to bring to Bulgaria the Italian experience and quality in property advertisement. Our large team of professionals in Bulgaria and Italy has over 15 years of experience and has set the goal to offer the emblematic quality of service that was honed through the years and is our trademark.

Why does the Bulgarian property market remain strong, with potential for continuing growth?

Bulgaria offers competitive prices of real estate compared to other European countries, and simultaneously has a good quality of life and many opportunities for investment. This makes Bulgaria an attractive place for people who seek properties to live or invest in.

Oikia.com already celebrated its first successes in Bulgaria. How do you envision the platform after five years?

After five years Oikia.com can become one of Bulgaria's leading property platforms. We will continue developing our technology and offering different services that attract more users. One of our goals is to step in more EU countries, thus expanding our presence on the real estate market.

Celebrating our first success is a good sign for the future of Oikia.com. We are sure that we will continue to grow and develop in the future.

0878 595 926
support@oikia.com 

www.oikia.com

Купете, продайте, отдайте с Oikia.com

Италианската онлайн платформа за недвижими имоти направи силен старт в България – и обещава още

Oikia.com, най-новият портал за недвижими имоти в България, избира това име не само, защото то е част от общия брандинг с италианския портал Oikia.it. На гръцки оikìa означава къща, като концепцията включва не само стените, покрива и прилежащите постройки, а и емоциите, които домът събира, околната среда, местообитанието.

Преведено на езика на съвременните участници в пазара на недвижими имоти, Oikia означава портал, който се ползва лесно, предлага разнообразие от възможности за настройки, използване и известяване, и старателно предоставя цялата нужна първоначална информация чрез изобилие от предложения, придружени със снимки и подробни описания. Каквото и да търсите в Oikia.com, ще го намеритe само с няколко клика: къща под наем, апартаменти и селски имоти в продажба, проекти в строеж, търговски обект, офис или лаборатория.

Професионализмът на Oikia.com обяснява защо най-добрите агенции за недвижими имоти в България вече публикуват обявите си на него. Индивидуалните клиенти също му вярват за директно публикуване на обявите или за да търсят бъдещия си имот.

Oikia.com стъпи на българския пазар по-рано през тази година и вече е изключително успешен. Как се постига това? Кое го отличава от останалите на пазара? Какви са амбициите на бранда?

Екипът на Oikia.com отговаря на тези и други въпроси.

Каква е концепцията на Oikia.com?

Oikia.com е онлайн платформа за недвижими имоти, която предлага лесен и бърз начин за търсене на най-добрите оферти за покупка, продажба или наемане на имоти.

Ние сме част от голяма италианска медийна група, собственост на PublidokS.r.l, която е един от лидерите на пазара за онлайн реклама в Северна Италия. Един от нашите сайтове е Oikia.it, който е портал за недвижими имоти с над 100 000 реални обяви.

По какво се различава той от обичайните сайтове за обяви за недвижими имоти?

Oikia.com предлага интуитивен и лесен за използване интерфейс, който позволява на потребителите да търсят и филтрират имоти по различни критерии. Oikia.com предоставя и детайлна информация за всеки имот, включително снимки, виртуални разходки, 3D визуализации. За достигането до максимален брой потребители започнахме усилена реклама в социалните мрежи (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok), от която може да се възползват всички наши клиенти и да получат ефективна реклама за своя бранд.

Защо Oikia.it реши да стъпи на българския пазар?

Oikia.com се роди от еволюцията на италианския портал Oikia.it, известен в цяла Италия, но преди всичко в Северна Италия. Oikia.com има амбицията да пренесе в България италианския опит и качество в рекламата на недвижими имоти. Нашият голям екип от професионалисти от Италия и България, с над 15-годишен опит, има за цел да предостави качество на обслужването, което е развивано през годините и е наша запазена марка.

Защо българският пазар на недвижими имоти остава силен и с потенциал за продължаващо развитие?

България предлага конкурентни цени на недвижимите имоти в сравнение с други европейски държави, като същевременно има добро качество на живот и много възможности за инвестиции. Това прави България привлекателна за хора, които търсят недвижими имоти за живеене или инвестиционни цели.

Oikia.com вече отбеляза първите си успехи в България. Как виждате платформата след пет години?

След пет години Oikia.com може да се превърне в една от водещите платформи за недвижими имоти в България. Ще продължим да развиваме своята технология и да предлагаме различни услуги, които да привличат повече потребители. Още една от нашите цели занапред е да достигнем до повече държави във Европейския съюз и извън него, с което да разширим присъствието си на пазара на недвижими имоти.

Отбелязването на първите ни успехи е добър знак за бъдещето на Oikia.com и ние сме сигурни, че ще продължим да растем и да се развиваме в бъдеще.

0878 595 926

support@oikia.com

www.oikia.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GALLERY 360⁰ HOUSE BY LAGO DESIGN STUDIO
Tailor made is a work process that to a significant degree is valid for designing living spaces as well.

IVANKA KABRANOVA: MASTER IN CYBERSECURITY
The success stories of women in the IT industry deserve more attention, as they are the example of how a challenging, exciting and demanding new field can grow and benefit from their presence.

STUDIO ATM: THE BRAVERY TO BRING CHANGE
For over 30 years now, Studio ATM has bravely undertaken an important, difficult and often neglected task: to create private and public buildings that actively improve their surroundings and the lives of the people who inhabi

VIP GARDENS: LIFE IN GREEN
Green plots and gardens are the crucial detail in public spaces and homes that brings a gulp of freshness in our lives and makes them more pleasant and tranquil.

MAKE THE RIGHT MOVE WITH MOVE ARCHITECTS
Passion for design, striving for perfection, and the talent to turn each space into a masterpiece that caters to all the needs of its inhabitants and users: this is in short MoVe Architects studio.

LIREX AI: MORE EFFECTIVE, SECURE AND COMPETITIVE
Monitoring production lines, identifying anomalies, changes in certain objects or the presence of several parameters in the environment: all businesses have some key processes that can be significantly improved with the help

SAN MARCO: THE MODERN NAME OF ITALIAN DESIGN
The materials set the trends in design, defining the contemporary norms in quality, colours and textures.

KOURASANIT: SIMPLICITY AT THE HEART OF SOFIA
You only need to choose the company's special filler coatings that can be applied on furniture and to enjoy the effect.

ST/AC ARCHITECTS: NEW WAY OF MODERN HOUSING LIVING
Led by a passion for transforming spaces into living art, our studio is a hub of creativity, where every design is a testament to our commitment to excellence.

BUILDING A GREENER FUTURE: COMMITMENT TO SUSTAINABLE DESIGN AND LEED CERTIFICATION
Specializing in innovative and sustainable design solutions, the studio's portfolio showcases a harmonious blend of creativity, functionality, and environmental consciousness.

GPA STUDIO: THE ART OF BALANCE
A symbiosis of appearance, functionality and technologies: the solutions that the team of GPA Studio offers to its individual and corporate clients consciously seek the balance between these elements. And they achieve it.

DEMOCRATIC EDUCATION PRIVATE HIGH-SCHOOL: CHILDREN AT THE CENTRE OF EDUCATION
Traditional education models put children into a passive role, expecting from them to obey rules they often do not understand and rebel against. Democratic Education is a private school that challenges this idea.