VALENTINA KRASTEVA AND THE POWER OF LAW


The attorney at law wins clients' trust with expertise and compassion

valentina krasteva.jpg

The lawyer's profession is for people who want to help in restoring justice and are capable of mastering complex legal matters and court practice, but have also preserved their humanity and compassion to their clients. Attorney at law Valentina Krasteva is such a professional – it is not a coincidence why her motto is "Passion for justice, defending with hearth." Her law office offers a range of services in the field of civil, administrative and criminal law, a high level of professionalism and an individual approach towards each client and case.

You have run your own firm since 2018. What is the greatest challenge that you meet in your practice?

To justify the clients' expectations and trust. I do my best to explain as clearly as possible the clients' options so that they do not have unrealistic expectations and are not misled by impossible promises. Trust and realistic expectations are crucial for the successful resolution of the problem.

I work with immense passion and purposefulness, this is what drives me – I love researching legal practice to seek something that I could use in a case. When I manage to find something useful, specifically in cases that seem hopeless, one of my greatest satisfactions is to confidently tell the client that there is a chance for them.

Finding the balance between work and personal life, and not bringing my emotions at home, is another big challenge. Some cases are too heavy and dramatic, as everyone comes to me with their diverse needs and is in different life circumstances. I try not to get too deeply emotionally invested into the problems that I encounter, but some situations have a profound impact on me.

Not allowing the thought of failure to engulf me in the moments when I am dispirited is another great challenge. In such moments I try to gather myself and change my attitude, only then I return to the battle.

You often take highly delicate cases. How do you manage to win the trust of your clients?

First and foremost: with understanding. Everyone, regardless of their case, needs to feel understood and supported. I take care to show a lot of compassion to the case in question and try to see the problem through the clients' eyes. I also win their trust with confidence and individual approach. It is important to show them that I know what I am doing, that I will fight and will find the best solution for them. For me all cases are important. They embody each client's problem, they are important for them – so they are important to me, too. I would never allow myself to underestimate a person's pain and problems.

When I take a case, I start working on it intensively. I show an exceptional level of interest and responsibility. My clients value this highly.

Why did you decide to offer online legal consultations?

My main goal here is to make things comfortable for people. Not everyone can leave work for an hour or two, or travel from another city to visit a lawyer's office. The opportunity for an online consultation is the way to overcome this. I also consult online Bulgarians living abroad.

Plovdiv, 10 Tsoko Kableshkov St, floor 2, studio 3

phones: 0887 960 312; 032 336 333

advokatkrasteva.com

Валентина Кръстева и силата на закона

Адвокатът печели доверието на клиентите с експертиза и съпричастност

Адвокатската професия е за хора, които желаят да помогнат за възстановяване на справедливостта и умеят да овладеят сложната правна материя и съдебната практика, но и са съхранили човечността си и съпричастието към клиентите. Адвокат

Валентина Кръстева е такъв професионалист – девизът ѝ неслучайно е "Страст към справедливостта, защита със сърце". Кантората ѝ предлага гама от услуги в областта на гражданското, административното и наказателното право, висок професионализъм и индивидуално отношение към всеки клиент и казус.

Управлявате собствена кантора от 2018 г. насам. Кое е най-голямото предизвикателство, с което се срещате в практиката си?

Да оправдая очакванията и доверието на клиентите си. Старая се максимално ясно да обясня възможностите на клиентите си, за да нямат нереалистични очаквания и да не ги подвеждам с невъзможни обещания. Доверието и реалистичните очаквания са от изключително значение за успешното решение на проблема.

Работя с огромна страст и целеустременост, това е моят двигател – обичам да се ровя в практиката, да търся нещо, за което да се захвана. В случаите, когато го намеря, особено при казуси, които изглеждат безнадеждни, едно от най-големите ми удовлетворения е с увереност да заявя на клиента, че има шанс.

Намирането на баланса между работата и личния живот, както и да не пренеса емоциите си от работата в личния живот е друго голямо предизвикателство. Има случаи, които са много тежки и драматични, тъй като всеки идва при мен с много различни потребности и се намира в различни житейски обстоятелства. Колкото и да се старая да не съпреживявам твърде емоционално проблемите, с които се сблъсквам, има ситуации, които ме разтърсват.

Да не позволя мисълта за провал да ме погълне в моментите, когато се чувствам обезкуражена – това е друго голямо предизвикателство. В такива моменти се опитвам да се събера, да променя настройката си и тогава влизам отново в боя.

Често поемате деликатни случаи. Как успявате да спечелите доверието на клиентите си?

Най-вече с разбиране. Всеки човек, без значение от случая, има нужда от разбиране и подкрепа. Старая се да проявявам максимално съпричастност към съответния казус и да видя проблема през очите на клиентите.

Печеля доверието им и с увереност и индивидуален подход. Важно е да покажа, че знам какво правя, че ще се боря за клиента и ще намеря най-доброто решение за него. Приемам всеки казус за значим, тъй като това е проблемът на даден човек, за него той е най-важен, следователно и за мен е важен. Не бих си позволила да подценя болката и проблема на човек.

Когато се заема със съответния случай, започвам интензивна работа. Проявявам изключителна заинтересованост и отговорност, което клиентите ми оценяват.

Защо решихте да предлагате онлайн правна консултация?

Тук главната ми цел е да е удобно за хората. Не всеки може да излезе от работа или да пътува от друг град. Всички тези неудобства са преодолени от възможността за провеждане на онлайн консултация. По този начин консултирам и българи, които живеят в чужбина.

Пловдив, ул. "Цоко Каблешков" 10, ет. 2, ателие 3

тел: 0887 960 312; 032 336 333

advokatkrasteva.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GALLERY 360⁰ HOUSE BY LAGO DESIGN STUDIO
Tailor made is a work process that to a significant degree is valid for designing living spaces as well.

IVANKA KABRANOVA: MASTER IN CYBERSECURITY
The success stories of women in the IT industry deserve more attention, as they are the example of how a challenging, exciting and demanding new field can grow and benefit from their presence.

STUDIO ATM: THE BRAVERY TO BRING CHANGE
For over 30 years now, Studio ATM has bravely undertaken an important, difficult and often neglected task: to create private and public buildings that actively improve their surroundings and the lives of the people who inhabi

VIP GARDENS: LIFE IN GREEN
Green plots and gardens are the crucial detail in public spaces and homes that brings a gulp of freshness in our lives and makes them more pleasant and tranquil.

MAKE THE RIGHT MOVE WITH MOVE ARCHITECTS
Passion for design, striving for perfection, and the talent to turn each space into a masterpiece that caters to all the needs of its inhabitants and users: this is in short MoVe Architects studio.

LIREX AI: MORE EFFECTIVE, SECURE AND COMPETITIVE
Monitoring production lines, identifying anomalies, changes in certain objects or the presence of several parameters in the environment: all businesses have some key processes that can be significantly improved with the help

SAN MARCO: THE MODERN NAME OF ITALIAN DESIGN
The materials set the trends in design, defining the contemporary norms in quality, colours and textures.

KOURASANIT: SIMPLICITY AT THE HEART OF SOFIA
You only need to choose the company's special filler coatings that can be applied on furniture and to enjoy the effect.

ST/AC ARCHITECTS: NEW WAY OF MODERN HOUSING LIVING
Led by a passion for transforming spaces into living art, our studio is a hub of creativity, where every design is a testament to our commitment to excellence.

BUILDING A GREENER FUTURE: COMMITMENT TO SUSTAINABLE DESIGN AND LEED CERTIFICATION
Specializing in innovative and sustainable design solutions, the studio's portfolio showcases a harmonious blend of creativity, functionality, and environmental consciousness.

GPA STUDIO: THE ART OF BALANCE
A symbiosis of appearance, functionality and technologies: the solutions that the team of GPA Studio offers to its individual and corporate clients consciously seek the balance between these elements. And they achieve it.

DEMOCRATIC EDUCATION PRIVATE HIGH-SCHOOL: CHILDREN AT THE CENTRE OF EDUCATION
Traditional education models put children into a passive role, expecting from them to obey rules they often do not understand and rebel against. Democratic Education is a private school that challenges this idea.