THE STADIUM OF PHILIPPOPOLIS: A PART OF PLOVDIV'S ANCIENT TREASURES

THE STADIUM OF PHILIPPOPOLIS: A PART OF PLOVDIV'S ANCIENT TREASURES

Wed, 10/27/2021 - 14:31

Each trip to Plovdiv is a trip back in time

ancient stadium plovdiv

Not only because of the city's laid-back atmosphere, but also because here all historical epochs are alive. Remains from Antiquity, the Middle Ages and the Revival Period co-exist with modern culture, woven in the irresistible beauty of this ancient, eternal city.

The Roman stadium of Philippopolis is a part of it. Located between two hills under modern Plovdiv's central shopping area, the stadium was built in the early 2nd century AD. Long 240 m and 50 m wide, it had a capacity of 30,000 spectators. They would come to watch the famed city games that included disc and spear throwing, running, jumping, wrestling and shooting competitions. These were accompanied by music, poetry and acting competitions.

Today, at Roman Stadium Square, you can relive a part of this exciting history. Here, in the heart of Plovdiv, is exhibited in situ the northern, semicircular end of the stadium. Under the amphitheatrical rows of seats a vaulted entrance connected the piste with an underground street. To the north was discovered a part of Philippopolis's fortification wall, dating to the 2nd century.

The stadium's main entrance had brick-and-mortar column pylons covered with marble pilasters with plastic decoration. The pilasters featured busts of Hermes (hermae), prize jugs with palm branches above them. Next to them were depicted Heracles's atributes: a lion's skin, a mace and a quiver with arrows.

In 2005-2006, archaeological excavations brought to light a part of the stadium's eastern section. Today, it has been integrated and exhibited in the underground level of an H&M store. The stadium's seats were cut in marble blocks and the most prestigious of them were decorated with carved lion paws. VIP seats were even inscribed. Inscriptions have shown that the emperor's lodge used to be nearby. The exhibited part of the Roman stadium in the store is open for visitors daily.

Plovdiv is a living ancient treasure glittering with the shine of millions of precious stones. There, you find something new and exciting with each visit! In Europe's oldest living city you always discover some new story, some dish that you have not tasted yet, some magical music you have never heard before.

The ancient home of new experiences invites you to rediscover it yet again. Come and experience Plovdiv anew!

visitplovdiv.com

ancient stadium plovdiv

СТАДИОНЪТ НА ФИЛИПОПОЛ: ЧАСТ ОТ АНТИЧНАТА СЪКРОВИЩНИЦА НА ПЛОВДИВ

Всяко пътешествие до Пловдив е пътешествие във времето. Не само заради лежерната атмосфера на града, а и защото тук живеят всички времена. Останки от Античността, Средновековието и Възраждането съжителстват с модерната култура, вплетени в неустоимата красота на този древен и вечен град.

Римският стадион на Филипопол е част от нея. Разположен между два хълма под днешния търговски център на Пловдив, стадионът е построен в началото на ІІ в.сл.Хр. Дълъг 240 м и широк 50 м, той имал капацитет от 30 000 зрители. Те идвали тук, за да гледат прочутите градски игри, които включвали състезания по хвърляне на диск и копие, бягане, скокове, борба, стрелба. Спортните надпревари били съпътствани и от музикални, поетически и артистични състезания.

Днес на площад "Римски стадион" можете да съпреживеете част от тази вълнуваща история. Тук, в сърцето на Пловдив, е експонирана in situ северната, дъговидна част на стадиона. Под амфитеатралните редове със седалки засводен вход свързва пистата с подземен коридор-улица. Северно от него е разкрит сектор от крепостната стена на Филипопол от ІІ в.

Централният вход на стадиона е оформен от зидани стълбове-пилони, облицовани с мраморни пиластри с пластична украса. Върху пиластрите са изобразени бюстове на Хермес (херми) с поставени над тях наградни вази с палмови клончета, а до тях атрибутите на Херакъл – лъвска кожа, боздуган и колчан със стрели. 

През 2005-2006 г. археологически разкопки извадиха на бял свят част от източния сектор на стадиона. Днес той е интегриран и експониран в сутерена на магазин от веригата H&M. Седалките на стадиона са от монолитни мраморни блокове, а най-престижните места са украсени с релефи на лъвски лапи. Почетните зрителски места дори били надписвани. Надписите показват, че наблизо се е намирала ложата на императора. Експонираната част от Римския стадион под магазина е отворена за посещение всеки ден.

Пловдив е живо антично съкровище, греещо с блясъка на милиони скъпоценни камъни. В него всеки път откривате нещо ново и вълнуващо! В най-стария жив град в Европа винаги намирате нова история, ястие, което не сте опитвали, вълшебна музика, която не сте чували.

Древният дом на новите изживявания ви кани да го преоткриете за пореден път. Елате и преживейте Пловдив отново!

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.