VALSHEBNA PRIKAZKA: A PLACE FOR HAPPY CHILDREN


Galin Krastev, founder and manager, on the mission of teaching the youngest ones

valshebna prikazka 2.jpg

Kids aged between 2 and 6 need a special approach, a safe and supporting environment, and encouraging tutors in order to unleash their full potential and to be ready for school and life. Valshebna Prikazka, or Fairy Tale, is a private educational centre that gives them exactly that. Its founders, Galin and Ralitsa Krastev, are a family dedicated to education. He has specialised Early and Preschool Pedagogy while she is an established maths teacher and the author of educational materials for competitive mathematics for 2nd and 4th grade. Their daughter, Veronika Krasteva, is following in her mother's footsteps. Thus, the family united their knowledge and skills to create Valshebna Prikazka. There, children have the opportunity to study and develop their talents in subjects such as Bulgarian language and literature, English language, mathematics, nature and environment, art and music, construction and technology, PE. Thanks to the small groups, each child is paid individual attention. Galin Krastev elaborates.

Is it really possible for early education to be like a fairy tale?

Early education could not simply be like a fairy tale – it should be like a fairy tale! You can introduce young children to information and teach them through songs, books and direct contact with the environment – in an easy and pleasant way. We do not have to tell them that we are teaching them new things at the moment. Everything is like a game, everything is a "fairy tale."

What is your most important task at Valshebna Prikazka?

To win the parents' trust and the children's hearts. When we achieve this, everything else comes easily.

How do you manage to create a friendly and encouraging environment that empowers children to develop their potential and to be happy?

While working with the kids and their parents we gradually get to know the character and habits of each child. Because each child is different. There is no formula. Individual approach and knowing the child are the key towards discovering each kid's potential and achieving results.

On developing what knowledge and skills do you focus on and how do you achieve this?

My wife is an established teacher in competitive maths for children in 1st-7th grade, and my daughter has graduated from an English-language high school and continues her education to become a maths and informatics teacher. This has affected the development of Valshebna Prikazka. We create age-appropriate tasks, we have a lot of educational games and we teach English. Again – all of these take place as games and entertainment.

How do you choose the teachers at Valshebna Prikazka?

We work with a young and energetic team of professionals. For us, it is important that the teachers are smiling, love children and enjoy working with them. We can teach them all the rest.

Sofia, 91 Dimitar Hadzhikotsev St, block 16

+359 89 346 4046; +359 89 354 3216

valshebnaprikazka@gmail.com

FB: ЧДЦ "Вълшебна Приказка"

www.valshebnaprikazka.bg

Вълшебна приказка: Място за щастливи деца

Галин Кръстев, основател и управител, за мисията да възпитаваш най-малките

Децата между 2 и 6 години се нуждаят от специален подход, сигурна и подкрепяща среда, и насърчаващи възпитатели, за да разгърнат целия си потенциал и да се подготвят за училището и живота. Частен образователен център "Вълшебна приказка" им дава точно това. Основателите му Галин и Ралица Кръстеви са семейство, посветено на педагогиката и възпитанието. Той е със специалност начална и предучилищна педагогика, а тя е дългогодишен преподавател по математика и автор на помагала по състезателна математика за II и IV клас. Дъщеря им Вероника Кръстева също върви по стъпките на майка си. Така семейството обединява знанията и уменията си в създаването на "Вълшебна приказка". В нея децата получават възможност да се учат и развиват талантите си в области като български език и литература, английски език, математика, околен свят, изобразително изкуство и музика, конструиране и технологии, и физическа култура. Малките групи позволяват на всяко дете да се обръща индивидуално внимание. Галин Кръстев разказва повече.

Може ли ранното детско образование да бъде наистина като вълшебна приказка?

Не просто може, а е задължително! Поднасянето на информация и обучението на децата в ранна детска възраст става с песнички, книжки и пряк контакт с околната среда – леко и приятно. Няма нужда да уточняваме пред тях, че в този момент ние ги учим на нови неща. Всичко е на игра и всичко е "вълшебна приказка".

Коя е най-важната задача, която си поставяте с "Вълшебна приказка"?

Да спечелим доверието на родителите и сърцата на децата. Когато постигнем това, всичко останало се случва с лекота.

Как успявате да създадете дружелюбна и насърчаваща среда, в която децата да развият потенциала си и да са щастливи?

В процеса на работа с децата и родителите им опознаваме характера и навиците на всяко дете. Защото всяко дете е различно. Няма формула. Индивидуалният подход и опознаването са ключът към разкриване на потенциала на всяко дете и постигането на резултати.

На изграждането на какви умения и знания фокусирате и как го постигате?

Съпругата ми е дългогодишен преподавател по състезателна математика за деца от I-VII клас, а дъщеря ми е завършила английска езикова гимназия и продължава образованието си като учител по математика и информатика. Това оказа влияние и върху развитието на "Вълшебна приказка". Измисляме задачи, които са подходящи за възрастта на нашите деца, имаме много образователни игри и обучение по английски език. Отново – всичко се прави под формата на игри и забавления.

Как подбирате учителите във "Вълшебна приказка"?

Работим с млад и енергичен екип от професионалисти. За нас е важно преподавателите да са усмихнати, да обичат децата и да работят с тях с удоволствие. На всичко останало можем да ги научим.

София, ул. "Димитър Хаджикоцев" 91, бл. 16

+359 89 346 4046; +359 89 354 3216

valshebnaprikazka@gmail.com

FB: ЧДЦ "Вълшебна Приказка"

www.valshebnaprikazka.bg

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GALLERY 360⁰ HOUSE BY LAGO DESIGN STUDIO
Tailor made is a work process that to a significant degree is valid for designing living spaces as well.

IVANKA KABRANOVA: MASTER IN CYBERSECURITY
The success stories of women in the IT industry deserve more attention, as they are the example of how a challenging, exciting and demanding new field can grow and benefit from their presence.

STUDIO ATM: THE BRAVERY TO BRING CHANGE
For over 30 years now, Studio ATM has bravely undertaken an important, difficult and often neglected task: to create private and public buildings that actively improve their surroundings and the lives of the people who inhabi

VIP GARDENS: LIFE IN GREEN
Green plots and gardens are the crucial detail in public spaces and homes that brings a gulp of freshness in our lives and makes them more pleasant and tranquil.

MAKE THE RIGHT MOVE WITH MOVE ARCHITECTS
Passion for design, striving for perfection, and the talent to turn each space into a masterpiece that caters to all the needs of its inhabitants and users: this is in short MoVe Architects studio.

LIREX AI: MORE EFFECTIVE, SECURE AND COMPETITIVE
Monitoring production lines, identifying anomalies, changes in certain objects or the presence of several parameters in the environment: all businesses have some key processes that can be significantly improved with the help

SAN MARCO: THE MODERN NAME OF ITALIAN DESIGN
The materials set the trends in design, defining the contemporary norms in quality, colours and textures.

KOURASANIT: SIMPLICITY AT THE HEART OF SOFIA
You only need to choose the company's special filler coatings that can be applied on furniture and to enjoy the effect.

ST/AC ARCHITECTS: NEW WAY OF MODERN HOUSING LIVING
Led by a passion for transforming spaces into living art, our studio is a hub of creativity, where every design is a testament to our commitment to excellence.

BUILDING A GREENER FUTURE: COMMITMENT TO SUSTAINABLE DESIGN AND LEED CERTIFICATION
Specializing in innovative and sustainable design solutions, the studio's portfolio showcases a harmonious blend of creativity, functionality, and environmental consciousness.

GPA STUDIO: THE ART OF BALANCE
A symbiosis of appearance, functionality and technologies: the solutions that the team of GPA Studio offers to its individual and corporate clients consciously seek the balance between these elements. And they achieve it.

DEMOCRATIC EDUCATION PRIVATE HIGH-SCHOOL: CHILDREN AT THE CENTRE OF EDUCATION
Traditional education models put children into a passive role, expecting from them to obey rules they often do not understand and rebel against. Democratic Education is a private school that challenges this idea.